You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wat is het verschil tussen Integratieve Kindertherapie en kindercoaching?

Merian Waal

Het belangrijkste verschil, zit in de tijdsduur en het niveau van de opleiding. En de daaruit voortvloeiende manier van werken.
Een Integratief Kindertherapeut heeft een 4-jarige post-HBO/WO opleiding gevolgd, deze opleiding wordt als vervolgopleiding na een HBO of WO studie gedaan.
Coachingsopleidingen zijn er in verschillende vormen en maten. Vaak is er geen 'specifieke' vooropleiding nodig. De meeste opleidingen variëren van 3 dagen tot 10 dagen (bijv 1 dag per maand) variërend verdeeld over (vaak) één jaar.

Een ander noemenswaardig verschil is de vergoeding. Coaching valt buiten de zorgverzekering en moet (wettelijk) 21% BTW berekenen en afdragen. In sommige gevallen (afhankelijk van het inkomen) kan men aftrek bij de belasting aanvragen. Integratieve Kindertherapie wordt wél vergoed door de zorgverzekeraar (vanwege opleidingsniveau en kwaliteitsbewaking door oa de beroepsvereniging) vanuit de aanvullende verzekering (afhankelijk van uw polis en verzekering) en daarbij hoeft er geen BTW worden berekend. Zie voor meer gedetailleerde info > kopje 'tarieven'.

Werkwijze:

De Integratieve Kindertherapeut wordt zowel breed als diepgaand opgeleid. Als therapeut leer je de 'innerlijke structuur' van je cliënt(je) en zijn omgeving in kaart te brengen.
De Integratieve benadering wil boven alle werkwijzen uitstijgen met een totaalbenadering. Dat wil zeggen gedrag, denken, emoties en gevoelens, familiesysteem, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. De mens, het kind, is immers een totaalpersoon.
In de opleiding komt zowel coaching, counseling, mediation als therapie uitvoerig aan bod. Op sommige momenten heeft een cliënt(je) baat bij alleen coaching, maar in andere situaties is counceling, mediation of juist therapie nodig.
Maar veel vaker is het een mix van dit alles, dit maakt Integratieve Kindertherapie laagdrempelig en veelomvattend. Maar vooral fijn dat de Integratieve therapeut op al deze gebieden 'know how' heeft en in kan zetten wat nodig is.

Coach:

Het woord 'coach' betekent 'trainer'. Hoe werkt een coach? Een coach is iemand die is opgeleid om anderen te motiveren en zijn technieken, die hij geleerd heeft met hen te delen, zodat hij ze kan helpen om hun doelen te bereiken. Een coach zal vaak methode gebonden werken.

De Integratief Kindertherapeut:

Integratieve Kindertherapie onderscheidt zich van andere therapievormen. Het integreert diverse manieren van werken uit verschillende disciplines. Dit in tegenstelling tot de meeste therapievormen die zich richten op één vorm of één methode. Door deze geïntegreerde aanpak krijgen kinderen een therapie die op hun situatie en mogelijkheden is gericht, die bij hen past. Therapie op maat.
Het kind/ de cliënt is uniek en wordt tijdens de sessies met al zijn (on)bewuste wijsheid begeleid om zijn eigen kracht in te zetten om het, zelfgekozen, doel te behalen.