You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

"Sterk als het moet, zacht als het kan"

Wat is Rots en Watertraining?

Merian Waal

Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining, ook wel een weerbaarheidstraining genoemd.
Of het nu gaat om kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven, of dat het gaat om kinderen die snel hun zelfbeheersing verliezen.
Rots en Water is een fysieke training die zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen biedt. Het leren gronden, centreren en focussen is de basis van deze training.

Wat leren de kinderen?

Rots en Water leert de kinderen om beter voor zichzelf op te komen, nee durven te zeggen, te laten zien waar hun grenzen liggen. Ze leren stevig op hun benen te staan.
Belangrijk bij zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen zijn goede sociale vaardigheden en inlevingsvermogen.
Wat bedoelt die ander, wat wil hij van me? Hoe reageer ik daarop? Respect voor jezelf en naar elkaar heeft een centrale rol.
De lichamelijke onrust die wordt ervaren in bepaalde situaties zorgt voor onrust in het hoofd. Die onrust zorgt ervoor dat er niet meer helder nagedacht wordt. Rots en Water leert de kinderen aandacht te geven voor wat hun lichaam hen vertelt en een keuze te maken hoe ze daarmee omgaan: Als een Rots of als Water ....

Wat doen we in de rots en watertraining?

Door middel van fysieke Rots- en Wateroefeningen laten we kinderen zichzelf meer bewust worden van hun lichaam en de samenwerking met emoties. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en het maken van verwerkingsopdrachten. Samen met de kinderen praten we na over de ervaringen.

Wat is het doel?

Het vergroten van het zelfbewustzijn, bewust worden van de omgeving, het vergroten van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van zelfbeheersing, zelfreflectie en sociale vaardigheden. Ouderparticipatie wordt gestimuleerd, ouders krijgen tips en handvaten om het proces thuis verder te begeleiden. Dit gebeurd middels oudergesprekken. Hoe vergroot je de weerbaarheid van je kind? Hoe worden ze handiger in sociale situaties? Wat wil jouw kind leren?

  • Sterk als een rots - zelfverzekerd, weten wat je wilt, doorzetten, opkomen voor jezelf, zelfbeheersing, staan voor je mening, durven en doen.
  • Soepel als water - rekening houden met anderen, hulpvaardig zijn, flexibel, sociaal vaardig, luisteren en flexibel zijn.

Voor wie is de training geschikt?

Jongens en meisjes, die wat meer rots- en/of waterkracht nodig hebben. We maken kleine groepen van 6 tot 10 kinderen voor de leeftijd: 8-10 jaar (groep 5-6) en 10-12 jaar (groep 7-8) in de basisschoolleeftijd en groepen voor jongeren (middelbare schoolleeftijd). 13-15 en 15-17 jaar. Voorafgaand aan de training plannen we met elk kind (en ouders) een intakegesprek. Hierna beslissen we over de definitieve plaatsing in de groep.
Deze trainingen geef ik samen met een collega.