You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vergoedingen en Tarieven

Vergoedingen

Merian Waal

Diverse zorgverzekeraars vergoeden Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, vanuit het aanvullend pakket (deels) behandelingen door therapeuten die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging Integraal Therapeuten). Deze beroepsvereniging is aangesloten bij een koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complemantaire Zorg). Het register RBCZ is openbaar. Alleen kwaliteitstherapeuten van de aangesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). In navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG.

U dient zelf vergoeding aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Zie voor een overzicht van zorgververzekeraars de website van beroepsvereniging VIT: www.vit-therapeuten.nl

Hieronder mijn beroepsgegevens (volledige nummers bij therapeut) :

 • Beroepsvereniging VIT: registratienummer ....07.A
 • RBCZ : licentienummer ......R
 • AGB code: zorgverlener 90-....79 AGB-code praktijk 90-....09
 • SCAG: registratienummer ...83
 • Kamer van Koophandel: registratienummer 34340214

Als U niet in aanmerking komt voor een vergoeding bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u de kosten indien mogelijk bij uw belastingaangifte als 'bijzondere ziekte kosten' indienen. Verder is het in bijzondere situaties ook mogelijk een vergoeding via 'rugzakregeling'. Nadere informatie hierover is te vinden op www.pgb.nl en/of www.oudersenrugzak.nl

Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief materiaal, voorbereidingen, nabereidingen en analyses. Dit bedrag wordt maandelijks aan u gefactureerd.

 • Kinder- en Jeugdtherapie sessies (50 min) € 83,-
 • Oudergesprekken (60 minuten) € 83,-
 • Op verzoek van ouders voer ik ook gesprekken met derden, zoals op school, met leerkrachten, naschoolse opvang, huisarts of andere specialisten. Hiervoor geldt hetzelfde tarief € 83,- per uur
 • Observaties op school (60 min) en kosten € 83,-
 • Telefonisch consult (20 min) € 28
 • Opvoedavies en ondersteuning (60 min) € 83,-

Bij afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, ben ik genoodzaakt het bedrag door te berekenen.