You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Scholen

Merian Waal

Het is belangrijk dat er naast rekenen, taal en lezen ook emotioneel een goede, rustige en vooral veilige leerplek voor alle kinderen wordt gecreëerd.
Leerkrachten en interne begeleiders hebben naast hun onderwijstaak ook een belangrijke signaleringstaak. Het herkennen van problemen waar kinderen zelf niet uitkomen en het melden van zorgwekkende situaties.
Als leerkracht maak je de kinderen dagelijks mee. Je ziet veel en je weet wanneer deze kinderen (extra) hulp nodig hebben of kunnen gebruiken.

Wat kan Integratieve Kindertherapie betekenen voor scholen?

Gemiddeld zitten er in elke klas 3 à 4 kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan op allerlei gebied zijn. Waar de oorzaak vandaan komt is niet altijd duidelijk. Elke leerkracht kent ze wel: de aandachtvrager, de onruststoker, altijd een weerwoord, altijd alles tien keer vragen, druk of heel stil, dromerig, onzeker, gesloten, niet te bereiken, huilerig, etc. Soms ook kinderen van wie je helemaal niets begrijpt. Dit soort problemen kost leerkrachten veel energie en tijd. Tijd die vaak niet beschikbaar is. Je hebt liefde en zorg voor de kinderen en wil ze graag helpen en begrijpen.

De Integratieve Kindertherapeut kan door de gespecialiseerde opleiding ij de leerkracht en interne begeleiders die problemen bij kinderen signaleren een stuk zorg wegnemen en ze ondersteunen d.m.v. een individuele therapie met het kind.

Kenmerkende eigenschappen van deze therapie zijn:

  • Individuele aandacht voor het kind
  • Actieve betrokkenheid van zowel ouders als leerkrachten
  • Praktisch gerichte therapie, gemiddeld 7 tot 15 sessies

Doelstellingen van de therapie:

  • Het kind krijgt inzicht in zijn eigen situatie en draagt zelf actief bij tot het veranderingsproces
  • Verbetering van het functioneren zowel op emotioneel gebied als op het gebied van gedrag
  • Het draagt bij tot een positieve invloed op zijn schoolprestaties. Het kind zal beter in zijn vel komen te zitten, daardoor zal hij gemotiveerder zijn en zich beter kunnen concentreren. Dit zal ten gunste komen van zijn gedrag in de klas.

Praktische info:

Leerkrachten en/of interne begeleiders kunnen altijd advies inwinnen of een bepaald idee of over een kind reden tot therapie kan zijn (zie Contact pagina).

Scholen kunnen mij ook benaderen om specifieke problemen van/in een klas te bespreken. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden door te nemen.

Scholen kunnen zich inschrijven voor ‘de communicatietraining met kinderen‘ voor groepen leerkrachten. Locatie in overleg zie Trainingen pagina).